نرخ روز زعفران کیلویی فله (قیمت به میلیون تومان)

تاریخ : 26 خرداد 1398

  • پوشال معمولی 10000 تا 10300

  • پوشال قلمدار 10300 تا 10500

  • دسته 8000 تا 8300

  • شبه نگین 10500 تا 11000

  • نگین معمولی 11000 تا 12000

  • نگین سوپر 12000 تا 13000

  • دم سفید 900 تا 1000

  • پرچم 100 تا 120

توجه : تا اعلام نرخ جدید این قیمت معتبر می باشد