بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های آبی و الکلی (متانول، اتانول) گلبرگ زعفران

مقاله 7، دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 231-236 

نوع مقاله: مقاله علمی کوتاه

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2014.7867

نویسندگان

زهرا افرازه1؛ مرضیه بلندی 2؛ مهدی خورشیدی3؛ عبدالرضا محمدی نافچی2

1دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان.

2استادیار گروه مهندسی علوم وصنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان.

3استادیار دانشکده زیست شناسی، دانشگاه دامغان.

چکیده

گیاهان دارویی یکی از منابع مهم آنتی‌اکسیدان‌هامی‌باشند، آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی باعث افزایش قدرت آنتی‌اکسیدان‌های پلاسما و کاهش ابتلا به بعضی بیماری‌ها مانند سرطان، بیماری‌های قلبی و سکته مغزی می‌شوند. با توجه به سمی بودن و اثرات سوءتغذیه‌ای آنتی‌اکسیدان‌های سنتزی موجود در مواد غذایی، نیاز به آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی از گیاهان با سمیت کمتر و اثربخشی بیشتر یک ضرورت جدی است. گلبرگ زعفران یک منبع گیاهی غنی از مواد پلی فنولی است که تاکنون موردتوجه قرار نگرفته است. لذا این پژوهش به‌منظور بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فنولیک گلبرگ زعفران انجام شد. در این پژوهش ابتدا عصاره گلبرگ زعفران با حلال‌های الکلی اتانول و متانول 30، 70 و 90 درصد و آب به‌طور جداگانه استخراج شد. سپس میزان ترکیبات فنولی به روش فولین سیوکالتیو و فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن به روش احیای رادیکال آزاد DPPH ارزیابی شد. نتایج نشان داد که نوع و میزان حلال بر میزان ترکیبات فنولی و آنتی‌اکسیدانی اثر دارد و ارتباط معنی‌داری بین میزان ترکیبات فنولی و خاصیت بازدارندگی مشاهده شد. همچنین با افزایش غلظت، خاصیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فنولی عصاره افزایش می‌یابد. در پایان عصاره اتانولی به‌عنوان بهترین حلال برای بیشترین استخراج ترکیبات فنولی و آنتی‌اکسیدانی مشخص شد.

کلیدواژه‌ها

ترکیبات فنولی؛ DPPH؛ فولین سیوکالتیو

موضوعات

فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی

عنوان مقاله [English]

Evaluation of antioxidant activity of aqueous and alcoholic extracts (methanol, ethanol) saffron petals

نویسندگان [English]

Zahra Afraze1؛ Marzieh Bolandi2؛ Mehdi Khorshidi3؛ Abdorreza Mohammadi Nafchi2

1Graduate Student of Department of Food Science and Technology, Damghan Branch, Islamic Azad University.

3Assistant Professor of Department of Biology, Damghan University.

چکیده [English]

The medicinal plants are important sources of antioxidants. Natural antioxidants increase the antioxidant capacity of the plasma and reduce the risk of certain diseases such as cancer, heart diseases and stroke. Synthetic antioxidants commonly used in processed foods have side effects and are toxic. Therefore, there is a need for more effective, less toxic and cost effective antioxidants derived from medicinal plants. Saffron petal is a rich plant source of polyphenolic compounds. Hence, this research was conducted for studying the antioxidant properties and phenolic compositions of saffron petal. In this study, saffron petal extraction was prepared by ethanol, methanol (30, 70 and 90%) and water. The phenolic compositions were determined using Folin-ciocalteau method. In next step, antioxidant activity evaluated using generates free radical of DPPH. The results showed that the type and contents of solvent significantly affect the phenolic values and antioxidant activity.Also there was a significant relation between phenolic compound content and radical scavenging activity. Moreover, the antioxidant activity and phenolic compound concentration were increased by increasing solvent concentration. Finally, it was concluded that the ethanol extract could be considered as a effective solvent for the maximum extraction of phenolic compounds and antioxidant activity.

کلیدواژه‌ها [English]

DPPH, Folin-ciocalteaul, Phenolic composition

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (623.27 K)