جایگاه زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی خانوارها و عوامل موثر برآن

مقاله 1، دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 107-114 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2014.6870

نویسندگان

احمدرضا شاپوری1؛ محمد قربانی 2؛ آرش دوراندیش3؛ محمدرضا کهنسال4

1کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

3استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با توجه به اهمیت برنامه ‌ریزی در سطح تولید ضرورت دارد شناخت لازم از رفتارهای آتی مصرف‌کنندگان راجع به محصولات ارگانیک حاصل شود. با توجه به این موضوع مهم در این مقاله با استفاده از الگوی رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط و داده‌های مقطع زمانی سال 1391 مربوط به 200 خانوار شهرستان مشهد، عوامل مؤثر بر سهم آتی خانوارها از مصرف زعفران ارگانیک موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که خانوارهای شهرستان مشهد تمایل دارند به‌طور میانگین 34 درصد از زعفران مصرفی آتی خود را به‌صورت ارگانیک مصرف نمایند. همچنین تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای تعداد خانوارهای دارای افراد زیر 10 سال، تمایل به پرداخت تفاوت قیمت زعفران ارگانیک نسبت به غیر ارگانیک و برچسب ارگانیک تأثیر مثبت و متغیر دل‌نگرانی‌های زیست‌محیطی ناشی مصرف زعفران غیر ‌ارگانیک تأثیر منفی بر تمایل به مصرف آتی زعفران ارگانیک داشته‌اند. با توجه به یافته‌های مطالعه، به کار بردن راهکارهای ارتقاء جایگاه محیط‌زیست نزد مصرف‌کنندگان، کمک به افزایش آگاهی مردم نسبت به مواد غذایی مصرفی و طراحی مکانیزمی برای الزام به کار بردن برچسبی برای زعفرانی که به‌صورت ارگانیک تولید می‌شود، پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها

رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط؛ کشاورزی ارگانیک؛ مشهد

موضوعات

اقتصاد و بازاریابی

عنوان مقاله [English]

Organic saffron position in the future household consumption basket and effective structures (Case study)

نویسندگان [English]

Ahmadreza Shahpouri1؛ Mohammad Ghorbani2؛ Arash Dourandish3؛ Mohammadreza Kohansal4

1M.Sc. of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad

2Professor of Agricultural Economic Department, Ferdowsi University of Mashhad.

3Assistant Professor of Agricultural Economic Department, Ferdowsi University of Mashhad

4Professor of Agricultural Economic Department, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Considering the importance of planning at the production level, it is necessary to identify the consumer's future behavior towards organic products. Thus, using seemingly unrelated regression and data of 2012 for 200 households in mashhad, in the present study we have tried to determine the future share of these products in the household's basket and also survey the effective factors on this share in organic saffron. The results showed that households in mashhad tend to allocate an average of 34 percent of their future consumption basket for organic saffron. The regression results illustrated that while children below 10 years old in the households, willingness to pay the price differential compared with non-organic products and organic labeling positively affected the willingness to pay for organic products, environmental concerns variables created by non-organic products had a negative effect on their willingness. Considering the research results, helping to raise people's awareness about food through different educational and advertising approaches, providing a mechanism to label organic products and assessing the strengths and weaknesses of producing and distributing the organic products are provided as suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

Seemingly Unrelated Regression, Organic agriculture, Mashhad

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (713.6 K)