نرخ روز زعفران کیلویی فله (قیمت به میلیون تومان)

تاریخ : 14 مرداد 1398

  • پوشال معمولی 9000 تا 9300

  • پوشال قلمدار 9500 تا 97000

  • دسته 7500 تا 8000

  • شبه نگین 10000 تا 10200

  • نگین معمولی 10500 تا 11000

  • نگین سوپر 11000 تا 11500

  • دم سفید 600 تا 650

  • پرچم 80 تا 90

توجه : تا اعلام نرخ جدید این قیمت معتبر می باشد