نرخ روز زعفران کیلویی فله (قیمت به میلیون تومان)

تاریخ : 7 خرداد 1398

  • پوشال معمولی 10300 تا 10400

  • پوشال قلمدار 10400 تا 10700

  • دسته 8300 تا 8600

  • شبه نگین 1100 تا 11300

  • نگین معمولی 11500 تا 12500

  • نگین سوپر 12500 تا 13000

  • دم سفید 1000 تا 1200

  • پرچم 100 تا 120

توجه : تا اعلام نرخ جدید این قیمت معتبر می باشد