نرخ روز زعفران کیلویی فله (قیمت به میلیون تومان)

تاریخ : 31 اردیبهشت 1398

  • پوشال معمولی 10500 تا 10700

  • پوشال قلمدار 10700 تا 11000

  • دسته 8000 تا 8500

  • شبه نگین 11000 تا 11500

  • نگین معمولی 12000 تا 12500

  • نگین سوپر 13000 تا 14000

  • دم سفید 1000 تا 1200

  • پرچم 100 تا 120

توجه : تا اعلام نرخ جدید این قیمت معتبر می باشد