نرخ روز زعفران کیلویی فله (قیمت به میلیون تومان)

تاریخ : 29 اردیبهشت 1398

  • پوشال معمولی 11100 تا 11300

  • پوشال قلمدار 11300 تا 11400

  • دسته 8000 تا 8500

  • شبه نگین 11500 تا 12000

  • نگین معمولی 12000 تا 13000

  • نگین سوپر 13000 تا 14000

  • دم سفید 1000 تا 1200

  • پرچم 100 تا 120

توجه : تا اعلام نرخ جدید این قیمت معتبر می باشد