نرخ روز زعفران کیلویی فله (قیمت به میلیون تومان)

تاریخ : 19 اردیبهشت 1398

  • پوشال معمولی 11000 تا 11300

  • پوشال قلمدار 11300 تا 11500

  • دسته 8000 تا 8500

  • شبه نگین 11500 تا 11700

  • نگین معمولی 11800 تا 12500

  • نگین سوپر 12000 تا 13500

  • دم سفید 1000 تا 1200

  • پرچم 80 تا 120

توجه : تا اعلام نرخ جدید این قیمت معتبر می باشد