نرخ روز زعفران کیلویی فله (قیمت به میلیون تومان)

تاریخ : 10 اردیبهشت 1398

  • پوشال معمولی 10000 تا 10200

  • پوشال قلمدار 10300 تا 10500

  • دسته 8000 تا 8200

  • شبه نگین 10500 تا 10700

  • نگین معمولی 10500 تا 11500

  • نگین سوپر 11500 تا 13000

  • دم سفید 1000 تا 1200

  • پرچم 80 تا 100

توجه : تا اعلام نرخ جدید این قیمت معتبر می باشد