اثر عصاره گلبرگ زعفران بر کیفیت انبارمانی قطعات تازه برش خورده هندوانه

مقاله 5، دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 14، زمستان 1395، صفحه 301-312 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2016.38667

نویسنده

حامد کاوه orcid

استادیار گروه تولیدات گیاهی, دانشگاه تربت حیدریه

چکیده

زعفران به‌عنوان گیاهی ارزشمند مورد توجه تولیدکنندگان و بازرگانان قرار دارد. محصولات جانبی زعفران همچون گلبرگ آن، که امروزه اثرات آنتی‌اکسیدانی، ضد میکروبی و تغذیه‌ای آن به اثبات رسیده است متأسفانه بجز موارد محدود مورد استفاده چندانی ندارد. به منظور بررسی کاربرد عصاره گلبرگ زعفران به‌عنوان یک بهبود دهنده در کیفیت پس از برداشت و فرآوری محصول تازه‌برش خورده هندوانه رقم کریمسون سوییت، پژوهشی در قالب طرح کاملا تصادفی بر قطعات مکعبی با ضخامت 1 سانتی‌متر (وزن متوسط 5/0 ± 1 گرم) هندوانه انجام شد. قطعات آماده شده هندوانه در چهار گروه دسته‌بندی شده و تحت تیمار عصاره گلبرگ زعفران (10 درصد حجمی / حجمی) به‌مدت 10 دقیقه، اشعه یو-‌ وی (حداکثر تابش طول موج 4/253 نانومتر، قدرت 15 وات) به‌مدت 5 دقیقه، 10 دقیقه عصاره گلبرگ زعفران 10 درصد و سپس تیمار اشعه یو‌- وی به‌مدت 5 دقیقه و بدون تیمار (به‌عنوان شاهد) قرار گرفتند. بعد از تیمار قطعات میوه در ظروف پلاستیکی شفاف (150×130×45 میلی‌متر) با در لولایی قرار گرفته و در یخچال (دمای 5/0± 5 درجه سانتی‌گراد) به‌مدت 14 روز نگهداری شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که عصاره گلبرگ زعفران به تنهایی نتوانست از کاهش وزن جلوگیری نماید اما به‌طور معنی‌داری در سطح احتمال پنج درصد توانست بار میکروبی را کاهش‌داده و کیفیت رنگ را بهبود دهد. همچنین از تجزیه و کاهش لیکوپن جلوگیری نمود. هرچند تیمار توام عصاره گلبرگ و UV عملکرد بهتری در کاهش بار میکروبی داشتند.

کلیدواژه‌ها

آلودگی میکروبی؛ کروما؛ کریمسون سوییت؛ لیکوپن

موضوعات

سایر موضوعات مرتبط با زعفران

عنوان مقاله [English]

Effect of saffron petal extract on retention quality of fresh-cut watermelon cubes

نویسندگان [English]

hamed kaveh

Assistant professor, Department of Plant Production, University of Torbat Heydarieh, Torbat Heydarieh, Iran.

چکیده [English]

Saffron is considered as a valuable produce by producers and traders. Unfortunately, the use of its floral by products like petal which have proven to be antioxidant, antimicrobial and nutritional value is limited. In order to investigate the application of saffron petal extracts as an ameliorative on postharvest and processing quality of fresh-cut ‘Crimson Sweet’ watermelon, a completely randomized designed investigation was done on watermelon cubes with 1cm diameter (1±0.5 gram mean weight). Prepared watermelon cubes were divided into four groups and treated with saffron petal extract (10 % V/V) for 10 minutes, UV irradiation (maximum wavelength 253.4 nm and 15W) for 5 minutes, 10 minutes of saffron petal extract then UV irradiation for 5 minutes and control. After the application of treatments, fresh-cut watermelon cubes were stored at 5±0.5 ºC for 14 days. Sampling and observation of the studied characteristics (physiological loss in weight, soluble solid content, lycopene, microbial load and color quality (Chroma Hue)) was done every two days to find the trend of changes during the retention period. The results of experiment showed that petal extract of saffron could not decrease weight loss but it was significantly effective in lowering microbial load and increasing color quality, and prevention of lycopene degradation (P≤5%). Although treatment of UV+SPE had better efficiency to suppress microbial load significantly (P≤5%).

کلیدواژه‌ها [English]

Microbial load, Chroma, Crimson sweet, lycopene

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (1.01 MB)